Merseyside Polonia 10th Anniversary Concert - Koncert z okazji 10-lecia działalności Merseyside Polonia

17th November 2019, 20:00

Tickets

There are currently no tickets for sale.

Event Details

It's already 10 years of Merseyside Polonia: countless events, new friendships and our history in Liverpool. It’s time to celebrate!!!

To już 10 lat Merseyside Polonia: niezliczonych eventów, nowych przyjaźni i naszej historii w Liverpool. Czas to uczcic!!!

 

We would like to invite you to join us for the 10th Anniversary of Merseyside Polonia on Sunday, 17th November 2019 at 8.00pm at St. George’s Hall.

Serdecznie zapraszamy na Uroczysty Koncert z okazji 10 Rocznicy działalności Merseyside Polonia w niedzielę 17 listopada o godz. 20.00 w St. George’s Hall.

 

There were so many of you who came to our events, supported us and joined our amazing projects over the last 10 years. We hope this will be an opportunity to thank you.

Tak wiele osób przez te 10 lat uczestniczyło w naszych eventach, wspierało nas i włączało się w nasze niesamowite projekty. Mamy nadzieję, że będzie to okazja, aby Wam podziękować.

 

That evening we want to share treasures of Polish classical music. Piotr Szychowski, one of the most talented pianists of young generation will mesmerise us with beautiful compositions of Chopin, Paderewski and Moniuszko.

W ten wieczór chcemy się podzielić skarbami polskiej muzyki klasycznej. Piotr Szychowski, jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia, zauroczy nas przepięknymi utworami Chopina, Paderewskiego i Moniuszki.

 

We will have a special exhibition prepared for the event reflecting back on our successful 10 years.

Z tej okazji przygotowaliśmy również wyjątkową wystawę, która bedzie refleksją nad sukcesami ostatnich 10 lat.

 

It’s a very special occasion therefore dress code for women is evening or cocktail dress and for men black tie.

To bardzo niezwykły event i w związku z tym, panie zapraszamy w sukniach wieczorowych lub koktajlowych, a panów w garniturach.

 

We are going to have an amazing evening and we can't wait to see you!

Czeka nas niesamowity wieczór i już nie możemy się doczekać, aby wszystkich zobaczyć!

 

Merseyside Polonia Team

Zespół Merseyside PoloniaLocation


St George's Hall, Liverpool

Drive here | Walk here | Public transport here | Bike here